Švábi

Hubení švábů

Švábi patří k velmi staré skupině hmyzu s nedokonalou proměnou. Žijí hojně po celém světě, zvláště v tropických a subtropických oblastech. U nás se ale nejčastěji setkáme s Rusem domácím, kterému se budeme věnovat především.

Šváb obecný (Blatta orientalis)

Biologie:

Hnědočerný až černý, 2-3 cm dlouhý (bez tykadel). Švábi mají malá křídla, ale nelétají. Z dorsálních žláz šíří nepříjemný zápach. Samice vytvářejí asi 8 ooték (pouzdra s vajíčky). Ootéka obsahuje 16 vajíček. Inkubační doba ootéky je 44 dnů (při 30°C) až 80 dní (při 20°C). Z ooték se líhnou nymfy připomínající dospělce bez křídel. Nymfy se 7-10x svlékají. Vývoj od vajíčka po dospělce trvá minimálně 6 měsíců (30°C) až 1 rok při teplotách pod 25°C. Dospělci žijí maximálně 2 – 9 měsíců. Jde o nočního živočicha a všežravce. Aktivně se šíří do svého okolí.

Způsob hubení

Šváby hubíme gelovými požerovými nástrahami, se kterými máme nejlepší zkušenost, nebo bariérovým postřikem, popřípadě kombinací obojího. V některých případech je možné použít i dezinsekční dýmovnice pro profesionální použití.

Příprava před zásahem

V případě ošetření gelovými nástrahami není třeba žádná speciální příprava. V bytě mohou zůstat děti i domácí mazlíčci. V případě postřiku je nutné schovat a zakrýt volně položené potraviny, zakrýt akvária, odvést domácí mazlíčky a zhruba na   6 hodin (do zaschnutí přípravku) je nutné ošetřovaný prostor opustit.

Rus domácí

Biologie:

Rus domácí (Blattella germanica L.) je velký 10–15 mm, žlutavě až světle hnědý s rovnými černými pásy na štítu. Vajíčka se vyvíjejí kokonech – tzv. ootékách, které nosí samice na zadečku. Kokon je světle hnědý, velký 5 – 6 mm a každá samice jich dokáže za život vytvořit přibližně 7. Každá ootéka obsahuje 30 – 50 vajíček. Nymfy se z ootéky líhnou poté, co jí samice odloži a jsou dlouhé 2-10 mm. Vyvíjejí se 40 dní (při 30°C) až 1,5 měsíce při nižších teplotách, svlékají se 5-7 x. Vývoj od vajíčka, přes nymfu po dospělce trvá opět podle tepelných podmínek 2 – 7 měsíců a délka života dospělce je dalších 6 měsíců.

Rizika

Rus domácí je jedním z nejzávažnějších škůdců v domácnostech a potravinářských výrobnách. Přenáší patogenní choroboplodné zárodky, například salmonelu a také různé druhy roztočů. Produkuje typický nepříjemný zápach a dokáže svým trusem znečistit a zničit vše v jeho dosahu.

Chování a úkryty

Rus domácí je noční živočich. Přes den se skrývá ve škvírách, tmavých místech, má rád teplo a vlhko. Proto ho můžeme nejčastěji nalézt v bytě pod lednicemi, kuchyňskými linkami, v koupelnách, v motorech strojů a zařízení, poblíž akvárií, nebo v potravinářských výrobnách. Zvláště nymfa se dokáže vměstnat i do velmi úzkých škvír. Po setmění vylézá a hledá potravu. Živí se odpadky, žere papír, textil, kůži a podobně. Je to všežravec, který se spokojí s čímkoli poživatelným a dokáže také velmi dlouho hladovět. Dobře leze po hladkém povrchu. Vyhovují mu teploty kolem 25 – 32 °C, při velkých mrazech (– 4o °C), nebo naopak ve vedrech (více, než 40 °C) hyne již po 12 hodinách.

Šíření a prevence

Aktivně se rozlézá do blízkého okolí. Může být přenesen pomocí zavazadla, nebo při transportu zboží a potravin. Jeho šíření lze zamezit především dodržováním hygieny a pravidelným úklidem. Dále je vhodné vyplnit škvíry a pukliny ve zdech.

Dezinsekční zásah

Jako nejvhodnější doporučujeme aplikaci požerové nástrahy ve formě gelu, nebo pasty, případně bariérový postřik. Zásah je nutné provést jak v zamořených prostorách, tak i v prostorách přilehlých zamořeným. Jedná se zejména o sousední sousedící byty, tedy ty nacházející se vedle, nad i pod zamořenými prostory.

Kontaktujte nás

Trápí Vás škůdci? Zavolejte nám, nebo vyplňte nezávazně následující formulář. Můžete se i jen zeptat.

Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil/-a a souhlasím s podmínkami Zpracování a uchovávání osobních údajů

Facebook