Služby

Nabídka služeb

Deratizace

Likvidace hlodavců všude tam, kde je jejich přítomnost nežádoucí a hygienicky závadná. Provedeme kontrolu vašeho objektu, zhodnotíme možná rizika migrace hlodavců a navrhneme účinná opatření zamezení výskytu, ke kterým patří i pravidelné pokládání nástrah v určitých etapách roku. Hubíme mimo jiné potkany, myši, rejsky, hraboše a myšice.

Používané rodenticidy 3. generace (vyráběné švýcarskou firmou) zaručující, že si hlodavci nevytvoří rezistenci na účinnou látku. Také formulace nástrah je upravena tak, aby ji hlodavci bez podezření a s chutí přijímali. Seznámíme vás i s možnými riziky pozření nástrah necílenými organismy (psi, kočky) a s možností nápravy takové situace.

Dezinfekce

Tuto oblast většina lidí velice podceňuje. Pak si klademe otázky, kde a jak se šíří chřipkové epidemie a podobně. Šíří se všude tam, kde dochází ke kumulaci lidí. V dopravních prostředcích, na pracovištích, v šatnách i ve stravovacích zařízeních. Účinná a pravidelná dezinfekce by tento problém značně omezila.

Pro dezinfekci používáme nejmodernější přípravky, které nezapáchají. Protože jsou aromatizované, naopak příjemně provoní ošetřený objekt. Na přání zákazníka můžeme ovšem použít i klasické chlórové, formalínové nebo jódové, které ovšem mezi nezapáchající přípravky zařadit nelze. Provádíme i dezinfekce bytů po zemřelých, včetně dezinfekce a dezinsekce při předávání bytů.

Do oblasti dezinfekce patří i likvidace plísní. Sem spadají postřiky zdí a materiálů napadených plísněmi a konzervace omítek. Plísně se rozmnožují sporami, které volně poletují vzduchem a mohou vyvolat četné alergické reakce. Nenechávejte bez povšimnutí ani malý kout napadený plísní. Ze zdravotního hlediska by to bylo hazardování vlastním zdravím.

Nenechávejte bez povšimnutí ani malý kout napadený plísní. Ze zdravotního hlediska by to bylo hazardování vlastním zdravím.

Dezinsekce

Hubení obtížného hmyzu. Všude tam, kde je pro Vás výskyt hmyzu nežádoucí ať už ze zdravotních nebo estetických důvodů, provádíme ošetření objektů zaměřené na jeho likvidaci. Oblast naší působnosti je obdobná jako u deratizace.

V případě výskytu hmyzích škůdců je třeba si uvědomit, že všechny druhy švábovitého hmyzu a mravenci faraoni jsou světloplaší. Pokud tedy nemusí přes den vyvíjet aktivitu, směřovanou k získání potravy, jsou v úkrytech. Opačný případ nastane až v okamžiku, kdy populace dosáhne takového stupně, při kterém přestává být potrava, nalezená v nočních hodinách, dostačující. Vidíte-li přes den zástupce těchto druhů je Váš objekt silně zamořený.

Do oblasti dezinsekce patří i hubení dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub. Z hmyzí říše se jedná především o červotoče, hrbohlavy a tesaříky. Přípravky, které používáme k ošetření dřevěných konstrukcí, jsou schopné chránit ošetřený materiál až 5 let.

Hubíme mimo jiné rusy, šváby, mravence faraony, mravence, blechy, štěnice, komáry, roztoče, dřevokazný hmyz, vosy, sršně, listohlody, lalokonosce a celou řadu dalších.

Ochrana proti ptactvu

Provádíme instalaci bariér proti ptactvu, úklid ptačího trusu, včetně následné dezinfekce.

 

 

Ochrana dřeva

Ochrana dřevěného nábytku, dřevěných obkladů, krovů, atd., proti červotočům a dalšímu dřevokaznému hmyzu.

 

 

Vyklízecí práce

Provádíme veškeré vyklízecí práce, včetně následné dezinfekce. Také provádíme dezinfekci bytů po zemřelých.

Facebook