Atlas škůdců

Seznam nejčastějších škůdců

Rus domácí

Rus domácí je dnes rozšířen po celém světě. Je 11–15 mm velký. Přes den se skrývá ve škvírkách domů, po setmění vylézá a hledá potravu. Živí se odpadky, ale ožírá i papír, kůže atd. Rus domácí přenáší choroboplodné zárodky různých nemocí.

Vědecký název: Blattella germanica
Vyšší klasifikace: Blattella
Řád: Švábi
Kategorie: Druh
Kmen: členovci (Arthropoda)

Hubení:

Při likvidaci rusa domácího používáme chemický postřik z vysokou reziduální účinností v kombinaci s gelovými nástrahami nebo bezchemickou variantu horkým vzduchem.

Veš dětská, Veš šatní

Při výskytu vší ve vaší domácnosti je nutno nejen odstranit vší přímo z hlavy postiženého což je kompetentní provést pouze rodič nebo lékař, ale je vhodné také ošetření bytu nebo domu odbornou firmou, která provede dezinsekční zásah a doporučí další postup. Tímto zásahem výrazně zkrátíte dobu boje s tímto parazitem.

Blechy

Blechy jsou žluté, hnědé až černé barvy těla. Dospělí jedinci mají klínovité ze stran zploštělé tělo s nápadně velkým zadečkem, který přechází v malou bezkřídlou hruď opatřenou kroužky atypického tvaru. Na hrudi jsou tři páry nohou. Zadní a střední pár končetin je skákavý s velmi dobře vyvinutými stehny. Na chodidlech všech nohou se nacházejí silné drápy, které slouží k udržení na hostiteli. Blechy jsou schopny velmi dlouhých skoků, což umožňuje blanitá podložka umístěná v kloubní membráně,ta je schopna uvolnit velké množství energie, kterou jsou blechy schopny dát do odrazu.

Hlava je malá a kulatá s jedním párem malých nevyvinutých očí, které zpravidla reagují pouze na intenzitu světla. Ústní ústrojí je bodavě sací a je složeno ze tří bodavých stiletů. Ústní ústrojí blech se nachází v podélné rýze spodního pysku Tykadla jsou krátká, šestičlánková a jsou umístěna po stranách hlavy.

Všichni dospělí jedinci tohoto řádu se živí krví svých hostitelů kterými jsou buď savci (95% druhů blech), anebo ptáci. Druhově odlišné je, zda žijí na svém hostiteli, anebo v místě, kde se obvykle zdržuje .Larva blechy se líhne až v přítomnosti hostitele, kterou pozná podle otřesů okolí (např. v hnízdě ptáků, které není celoročně obsazeno).Většina druhů blech tráví celý život na svém hostiteli. Druhy žijící mimo chodí na hostitele jen pro potravu. Vzhledem k potravní nenáročnosti je řada druhů schopna živit se krví více (až třiceti) živočichů. Krev samička potřebuje kvůli bílkovinám, aby mohla po oplodnění snést vajíčka. Blecha vydrží v ideálních podmínkách až rok bez hostitele potravy avšak musí mít dobré podmínky (vlhko, teplo). Suché podmínky a nepřítomnost hostitele blechy rychle zabíjí.

Hubení:

Likvidaci blech na domácích zvířatech provádí většinou majitel. Pokud je,ale výskytem blech zasažen objekt ve větší míře je vždy nutné využít odbornou firmu, která si s tímto poradí. Obecně platí, že čím dříve odbornou firmu zavoláte tím bude zásah rychlejší a levnější.

Svinky

Svinka je rod z čeledi svinkovitých, řádu stejnonožců. Mezi nejznámější druh tohoto rodu patří svinka obecná. Svinky mají 7 párů nohou a dvě tykadla. Živí se rozkládajícími se zbytky rostlin a živočichů. Svinky jsou světloplaché.

Vědecký název: Armadillidium
Vyšší klasifikace: Svinkovití
Řád: Stejnonožci
Kategorie: Rod
Čeleď: svinkovití (Armadillidiidae)
Kmen: členovci (Arthropoda)

Hubení:

Svinky hubíme speciálním chemickým postřikem s velkou reziduální účinností . 
Ošetřují se nejčastěji hrany domu i dům samotný.

Pavouci- Pavoukovci

Pavoukovci jsou skupina bezobratlých živočichů z podkmene klepítkatců. Vědecké jméno vychází z řeckého άράχνη a váže se k mytologické postavě Arachné. Zahrnuje asi 73 000 zejména suchozemských druhů. Věda, která se zabývá pavoukovci, se nazývá arachnologie.

Likvidace pavouků probíhá většinou chemickým postřikem, který vás bude chránit po dlouhou dobu a není v zaschlém stavu pro člověka nebezpečný.

Klíšťák holubí

Velmi často si klíšťák vybere za hostitele člověka. Děje se tak především tam, kde je možné přijít do styku s holuby. Jedná se tedy především o půdní prostory nebo podkrovní byty ve starých domech. Dalším možným místem setkání jsou balkóny ihned pod podbitím nebo špatně uklízené lodžie, na jejichž zábradlích si ptáci často sedají. Klíšťák v noci vylézá z hnízda a vyhledá spícího člověka. Na místě, kde se přisál, může vzniknout podlitina velikosti mince, která je nejdříve světle červená, ale později se Velikost dospělce je kolem 6 milimetrů. Je pozorovatelný pohlavní dimorfismus, protože samička je výrazně větší (cca 8 mm) než sameček (5 mm). Povrch je světle hnědý a šedivý, kožovitý a na dotek vláčný. To klíšťákovi zajišťuje plastičnost při sání. Po nasátí je napnutý, průsvitný a tím pádem nápadně tmavě červený. Na rozdíl od klíšťat sají v dospělosti obě pohlaví.zbarvuje do fialovo-modra, ale na rozdíl od klasické modřiny mizí až za několik týdnů.

Hubení klíšťáka holubího  se provádí chemickým postřikem s velkou reziduální účinností nebo tepelnou cestou.

Octomilky

Octomilka je rod malého dvoukřídlého hmyzu, náležející do čeledi octomilkovití. Octomilky se řadí mezi dvoukřídlé. Je to malý hmyz typický zbarvený od světle žluté přes načervenale hnědou až po černou. Mají červené oči. Mnohé druhy mají zřetelný vzor na křídlech. Určujícím znakem čeledi je ochmýřená stopka , spojující ježatou hlavičku a hruď spolu s žilkováním křídel. Většinou jsou malé, asi 2–4 mm dlouhé. Octomilka se také lidově nazývá banánová muška nebo případněji vinná, octová či ovocná muška, což odkazuje na charakteristický výskyt mnoha druhů na přezrálém nebo hnijícím ovoci. Příslušníci příbuzné hmyzí čeledi  jsou také nazývány ovocné mušky, ale ty se primárně živí ovocem dozrávajícím nebo zralým.

Při velkém přemnožení octomilek je nutný zásah odborné firmy a provedení dezisekčního zásahu.

Moli

Mol je drobný motýlek z čeledi motýlovití  o velikosti mezi 4 až 8 milimetry, který je známý a obávaný škůdce v mnoha domácnostech. Motýlek je zajímavý tím, že k životu nepotřebuje pít, protože si potřebnou vodu vytváří metabolismem. Nicméně samotným škůdcem není dospělec motýlka, ale jeho larvy živící se keratinem neboli rohovinou obsaženou v některých přírodních materiálech.

Mol šatní je celosvětově rozšířený motýl, který ke svému životu využívá tmavé, vlhké a teplé prostředí, kde klade svá vajíčka. Od nakladení vajíček po dospělce trvá jeho vývoj od měsíce až po rok, v závislosti na podmínkách ve kterých žije a od toho se odvíjí i množství generací vyskytujících se do roka. Celý životní cyklus mola šatního se odehrává v rozmezí 65 až 90 dní.

Moly hubíme osvědčenými a bezpečnými prostředky, které jsou schváleny k tomuto použití. Před zásahem doporučujeme zlikvidovat všechny otevřené potraviny. Mohou se v nich vyskytovat již nakladená vajíčka.

Moucha domácí

Moucha domácí má 1 pár blanitých křídel. Dospělí jedinci mají délku 6-12mm Jejich hrudník je šedivý se čtyřmi podélnými tmavými čarami na zádech. Spodní části břicha jsou žluté a celé tělo mají pokryté chlupy. Samice jsou o něco větší než samci a mají větší prostor mezi červenýma očima. Mají pouze jeden pár křídel, druhý je přeměněn v kyvadélko. Lidé ji velmi často považují za škůdce, hlavně v letních měsících. Sedají na jídlo a svými výkaly přenášejí choroboplodné zárodky nemoci.  Vajíčka klade především na hnojiště a na rozkládající se části rostlin. Mívá až pět generací za rok.

Bohužel je potřeba říct, že moucha domácí je v současnosti velmi rezistentní na běžně dostupné postřiky. Much vás zbaví náš tým Deratek bezpečně a rychle pouze schválenými a účinnými prostředky.

Svrab

Svrab je infekční nemoc způsobená zákožkou svrabovou, která patří mezi roztoče. Onemocnění se projevuje nepříjemným a silným svěděním kůže.  Svrabem se může nakazit každý. Vysokému riziku jsou vystaveni zdravotníci, často se objevuje ve formě menších epidemií, například v různých lůžkových zařízeních nebo rodinách.

Onemocnění svrabem nesouvisí s nedostatečnou osobní hygienou. Svrab se přenáší dvěma způsoby. Buď během přímého kontaktu kůže s nakaženou osobou, nebo cestou nepřímou, to znamená kontaktem s ložním prádlem nebo ošacením, které bylo předtím používáno nakaženou osobou. K přenosu infekce stačí jedna oplodněná samička zákožky. Do kůže se je schopna zavrtat se za několik minut. Je možné se nakazit i během pohlavního styku .

Po zaléčení lékařem je nutné kontaktovat odbornou firmu, která provede dezinsekci a dezinfekci prostor kde se nakažené osoby pohybovaly.

Krysa

Krysa obecná je středně velký hlodavec z čeledi myšovitých, který je často zaměňovaný s potkanem. Oproti němu má delší ocas a uši, ale celkově je subtilnější. Krysa je obvykle tmavě zbarvená. Měří do 250 mm a váží do 250 g. Krysa je schopna za jeden den sníst kolem 30g potravy . Je také schopna způsobit velké škody na majetku i na zdraví. Krysa se u nás vyskytuje pouze v horním polabí, z ostatních území byla vytlačena potkanem.

Vědecký název: Rattus rattus
Řád: hlodavci (Rodentia)
Délka života: 12 měsíců (ve volné přírodě)
Hmotnost: 110 – 340 g (dospělý/á)
Délka: 32 – 46 cm (dospělý/á)
Délka březosti: 23 dní

Hubení

Při hubení krys se používají rodendicidní nástrahy nebo odchytové pasti či mechanické pasti. Pokud je hlodavec uvězněn v menších místnostech tak ho naši technici odchytávají do ruky.

Kuna

Kuna je české jméno pro zástupce dvou rodů šelem z čeledi lasicovitých. Jsou to malé, štíhlé šelmičky, které aktivně loví malá zvířata, většinou hlodavce. Nepohrdnou ani ptáky a jejich vejci. Kuna rybářská se živí rybami. Na území ČR žijí dva druhy, kuna lesní a kuna skalní. Kuna lesní často loví i veverky. Pokud se kuna ubytuje ve vašem domě a situaci delší dobu neřešíte, tak hrozí velké materiální škody na vašem majetku. Likviduje zateplení budov střešní krytiny a močí i trusem stropy objektů.

Vědecký název: Martes
Čeleď: lasicovití (Mustelidae)
Délka života: Kuna skalní15 let
Řád: šelmy (Carnivora)
Hmotnost: Kuna skalní: 1,7 – 1,8 kg

Hubení kuny:

Jelikož je kuna chráněný živočich, proto není ze zákona možně se kuny zbavit  usmrcením. Vyvinuli jsme proto unikátní postup jak se kuny ve vašem objektu zbavit. V případě výskytu kuny kontaktujte náš tým. 


Po ukončení zásahů vám bude vystaven protokol o zásahu kde bude vše podrobně popsáno včetně použitých přípravků. Používáme pouze povolené přípravky, které jsou naprosto bezpečné pro vaši domácnost i všechny další provozy.

zdroj obrázků – Wikipedie

Facebook