home

Nabízíme řešení problému boje se škůdci pro firmy, instituce- školy, školky, úřady, zdravotnická zařízení, hotely, bytová družstva, atd. Můžeme Vám nabídnout: Program ochrany Vašeho objektu- za měsíční paušál Vám vypracujeme plán ochrany, pravidelný monitoring a 24 hodinový DDD servis a podporu. Jednorázový zásah - ošetříme Váš objekt v případě zamoření. U větších objektů jsme schopni...

Vespa crabro Biologie Tělo je žlutočerné, pruhované dlouhé 2 až 4 cm. 1 pár blanitých křídel. Proměna dokonalá. Přechod mezi hrudí a zadečkem je silně zúžený. Na zadečku má žihadlo s jedovým váčkem. Může bodat opakovaně, protože její žihadlo nemá zpětný háček. Kolonie sršní mohou čítat až 1200 jedinců. Na podzim se kolonie rozpadá a...

Paravespula vulgaris Biologie Tělo je žlutočerné, pruhované dlouhé až 1,5 cm. 1 pár blanitých křídel. Proměna dokonalá. Přechod mezi hrudí a zadečkem je silně zúžený. Na zadečku má žihadlo s jedovým váčkem. Může bodat opakovaně, protože její žihadlo nemá zpětný háček. Kolonie vos mohou čítat až několik tisíc jedinců. Na podzim se kolonie rozpadá a...

Dezinsekce je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně v přírodě (např. postřik ploch po povodních k zamezení komáří epidemie). Hmyz a jiní členovci jsou významným přenašečem chorob a způsobují škodu na potravinách, surovinách, výrobcích apod. Metody dezinsekce mechanická: běžný úklid, likvidace jednotlivých kusů, mechanické lapače biologická:...

Deratizace je proces likvidace krys a jiných hlodavců (potkanů, myší, křečků) různými prostředky zejména ve skladech a prostorách obývaných, užívaných lidmi či hospodářskými zvířaty, méně pak ve volné přírodě. Deratizace se podle použitých prostředků dělí na mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky), chemickou (užívající jedy, nazývané rodenticidy), případně deratizaci dalšími metodami (rozšíření chorob mezi populaci hlodavců, eventuálně využití jejich přirozených nepřátel, např. koček). Deratizace se provádí...

Provádíme veškeré výškové práce: instalace ochrany proti ptactvu, mytí oken, menší opravy střech, svodů, fasád, komínů atd., a výškové práce se zaměřením na stromy - arbotistika ( rizikové kácení, prořez větví, instalace bezpečnostních vazeb, vypracování posudku o zdravotním stavu stromu atd.) Orientační ceny výškových prací: pokácení menšího smrku ( cca 10 m) bez likvidace bioodpadu....1500...

Provádíme úklid po zemřelých ve všech stádiích. Úklid probíhá ve čtyřech krocích: Krok 1:  Průzkum místa zásahu a naplánování zásahu Krok 2. Dezinfekce zbytku tkání a míst zasažených biologickými zbytky. Dezinsekce případného hmyzu. Krok 3: Mechanická očista místa  a závěrečná dezinfekce Krok 4: Likvidace nábytku, koberců a deodorizace. Po ukončení zásahu vám bude vystaven protokol...

Facebook